Wybory

W podanych poniżej kategoriach podajemy informację dotyczące wyborów.

Aktualnie: wybory Prezydenta RP - 10.05.2015r., wybory uzupełniające do Rady Gminy - 21.06.2015r.

 

 

Wybory do Izb Rolniczych 31 maja 2015

W wyniku wyborów w dniu 31.05.2015r do Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w powiecie nowotarskim zostali wybrani:

1.    Tadeusz Chlebek,

2.    Andrzej Sularz


 

O B W I E S Z C Z E N I E
Komisja Okręgowa w Rabie Wyżnej
Na podstawie uchwały KRIR nr 8/2010 z dnia 01 grudnia 2010 r., 9/2014 z dnia 25 listopada 2014 r.  oraz uchwały nr 6/2015 Okręgowej Komisji  Wyborczej nr 48 w Rabie Wyżnej z dnia 11.05.2015 r.
Okręgowa Komisja Wyborcza przedstawia listę kandydatów do Rady Powiatowej oraz Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej.

Okręg Wyborczy nr 48 w Rabie Wyżnej

1.    Tadeusz Chlebek, 54 lata, średnie, mechanik maszyn bud., Sieniawa 139A
(imię i nazwisko, wiek, wykształcenie, zawód, miejsce zamieszkania lub nazwa i siedziba osoby prawnej)

2.    Andrzej Sularz, 58 lat, wyższe, rolnik, Skawa 25A
(imię i nazwisko, wiek, wykształcenie, zawód, miejsce zamieszkania lub nazwa i siedziba osoby prawnej)

Stanisław Krauzowicz

Imię i nazwisko
Przewodniczącego Komisji Okręgowej


 

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 48 w Rabie Wyżnej ustaliła, iż kandydatury na Członków Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej przyjmowane będą w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej pok. nr 1-08 .
Zgłaszanie kandydatur na Członków Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej dokonywać można do 11 maja 2015 r.


 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Rabie Wyżnej
Na podstawie uchwały nr 1,2,3/2015 z dnia 23 kwietnia 2015r. Okręgowa Komisja Wyborcza  nr 48 w Rabie Wyżnej informuje, iż w skład Okręgowej Komisji Wyborczej w Rabie Wyżnej weszły następujące osoby:
1.    Stanisław Krauzowicz − Przewodniczący komisji            
2.    Magdalena Gracz − Zastępca Przewodniczącego komisji    
3.    Stanisława Dziwisz-Franczak − Sekretarz komisji                
4.    Tadeusz Kosek − Członek komisji                
5.    Marian Wojdyła − Członek komisji                

Siedziba Komisji Okręgowej mieści się w Rabie Wyżnej w budynku Urzędu Gminy pok. nr 1-08

(-)podpisy komisji

 

 

 

Czytaj więcej: Wybory do Izb Rolniczych 31 maja 2015

Podkategorie

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

 

 

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647

Prawa autorskie UG Raba Wyżna (2011). Kopiowanie, powielanie bez zgody zabronione.
Zamieszczone na stronie znaki towarowe i loga graficzne są własnością odpowiednich firm, instytucji lub osób prywatnych. Komentarze są własnością ich autorów.

Przebudowa serwisu wykonana została zgodnie z założeniami projektu pn.:
"Mały urząd - wysoka jakość i zaufanie społeczne", realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet V Dobre rządzenie - Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Powered by Joomla 1.7 Templates