Władzę uchwałodawczą stanowi Rada Gminy, która składa się z radnych wybieranych w wyborach powszechnych na 4 - letnią kadencję. Liczba radnych zależy od liczby mieszkańców danej gminy i może ze swojego grona powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.
Władzą wykonawczą gminy jest Wójt, który wybierany jest w demokratycznych wyborach.  Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Ogłoszenia i Informacje

Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego

w sprawie wydania zgody na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 364065K w Rokicinach Podhalańskich.

Więcej…

Stowarzyszenie Oświatowe ECHO zaprasza

Stowarzyszenie Oświatowe ECHO, GOK w Rabie Wyżnej, Świetlica „Emaus” dzieci i młodzież zapraszają na uroczystość zakończenia I etapu realizacji programu zajęć świetlicowych

Więcej…

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora SPGZOZ

Działając na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

Więcej…

Obwieszczenie Wójta Gminy z 10.06.2015

O wydaniu postanowienia dot. braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Więcej…

Fundusz stypendialny Natalii Partyki

Fundusz Stypendialny Natalii Partyki zawiązał partnerstwo z siecią Biedronka, dzięki czemu uruchomiony został program stypendialny dla młodych zdolnych sportowców borykających się z trudnościami w rozwoju kariery. Jest to jeden z niewielu programów tego typu w Polsce.

Więcej…

Wiadomości gminne

Szczepienia ochronne lisów

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 24 kwietnia do 3 maja 2015 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Więcej…

Koło Związku Dużych Rodzin 3+

Z dniem 5 grudnia 2014 roku na terenie gminy Raba Wyżna zawiązane zostało Koło Związku Dużych Rodzin 3+. 

Więcej…

W Wielki Piątek Urząd Gminy będzie nieczynny

Uprzejmie informujemy, że w dniu 03 kwietnia 2015, tj. Wielki Piątek  Urząd Gminy będzie nieczynny.

Więcej…

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

 

 

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647

Prawa autorskie UG Raba Wyżna (2011). Kopiowanie, powielanie bez zgody zabronione.
Zamieszczone na stronie znaki towarowe i loga graficzne są własnością odpowiednich firm, instytucji lub osób prywatnych. Komentarze są własnością ich autorów.

Przebudowa serwisu wykonana została zgodnie z założeniami projektu pn.:
"Mały urząd - wysoka jakość i zaufanie społeczne", realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet V Dobre rządzenie - Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Powered by Joomla 1.7 Templates