KAMPANIA 1% - AKTYWNI OBYWATELE

Utworzono: piątek, 16, marzec 2012


Szanowni Państwo, 
W związku z tym, że rozpoczął się okres rozliczeń podatkowych przypominamy, że można skorzystać z możliwości, jaką daje nam od 1 stycznia 2004 r. art. 27 d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.  Dzięki mechanizmowi 1% podatnik może świadomie zadecydować, na jakie konkretne cele chce przeznaczyć 1% swojego podatku. Jedyne ograniczenie w tym zakresie, to konieczność przekazania środków wyłącznie tym organizacjom pozarządowym, które posiadają status pożytku publicznego.

 

JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU 

Warto mieć wpływ (choćby jednoprocentowy) na to jak zostanie wykorzystany nasz podatek. Dlatego trzeba wiedzieć, w jaki sposób i komu w tym roku, można ten 1% swego podatku przekazać. 

Dla podatnika obecny system jest łatwiejszy. Teraz urząd skarbowy przekaże wpłatę organizacji pożytku publicznego, o ile w zeznaniu podatkowym wskażemy nazwę organizacji i jej numer KRS.

KROK 1 - WYBIERZ ORGANIZACJĘ 

Wybierz organizację posiadającą status pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1%.

Organizacje pożytku publicznego z woj. małopolskiego uprawnione do otrzymywania 1% podatku.

Warto rónież rozważyć wpieranie organizacji, które pomagają naszym mieszkańcom :

Stowarzyszenie SURSUM CORDAKROK 2 – SPRAWDŹ DANE ORGANIZACJI POTRZEBNE DO PRZEKAZANIA 1% 

* dokładną nazwa organizacji 
* numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) Przed podjęciem decyzji warto zapoznać się ze sprawozdaniami finansowymi organizacji pożytku publicznego i sprawdzić, na co wybrana przez nas organizacja przeznacza swoje środki finansowe. Wspierając konkretną organizację, wspierasz realizowane przez nią cele i pomagasz tym, na rzecz których ta organizacja działa). 
UWAGA! Podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji, nie można podzielić swojego 1% między kilka organizacji.


KROK 3 - WYPEŁNIJ PIT I OBLICZ 1% PODATKU 

Wypełnij odpowiedni formularz PIT i ustal wysokość należnego podatku. Możliwość odliczania 1% znajduje się w: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38. Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku. UWAGA: Kwota przekazywana organizacji nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego. UWAGA: Pamiętaj, aby wpisywaną kwotę zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.

 

KROK 4 - REZULTAT 

Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie (art.45 ust.5f ustawy o pdpf).


Informacje nt. 1% można znaleźć również na stronach 

http://www.pozytek.gov.pl/ 
http://www.pozytek.ngo.pl/

http://www.malopolskie.pl/NGO/ngo_organizacje/?id=1581

Email Drukuj

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

 

 

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647

Prawa autorskie UG Raba Wyżna (2011). Kopiowanie, powielanie bez zgody zabronione.
Zamieszczone na stronie znaki towarowe i loga graficzne są własnością odpowiednich firm, instytucji lub osób prywatnych. Komentarze są własnością ich autorów.

Przebudowa serwisu wykonana została zgodnie z założeniami projektu pn.:
"Mały urząd - wysoka jakość i zaufanie społeczne", realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet V Dobre rządzenie - Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Powered by Joomla 1.7 Templates