Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora SPGZOZ

Utworzono: poniedziałek, 15, czerwiec 2015


Działając na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

(tekst jednolity: Dz. U. 2013r. poz. 217 z późn. zm.) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012 r. poz. 182), Wójt Gminy Raba Wyżna ogłasza konkurs na stanowisko:

DYREKTORA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GMINIE RABA WYŻNA, RABA WYŻNA 64, 34-721 RABA WYŻNA

 

Wymagane dokumenty kandydaci ubiegający się o stanowisko zobowiązani są złożyć w zamkniętej kopercie, na której umieszcza się imię i nazwisko kandydata oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: “Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gminie Raba Wyżna”.

Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Raba Wyżna, Raba Wyżna 41, 34-721 Raba Wyżna, w terminie do 16 lipca 2015r. lub za pośrednictwem poczty (w podwójnej kopercie) na adres Urzędu Gminy Raba Wyżna, Raba Wyżna 41, 34-721 Raba Wyżna, (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).

Pełna treść ogłoszenia na stornie www.bip.rabawyzna.pl.

 

Email Drukuj

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

 

 

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647

Prawa autorskie UG Raba Wyżna (2011). Kopiowanie, powielanie bez zgody zabronione.
Zamieszczone na stronie znaki towarowe i loga graficzne są własnością odpowiednich firm, instytucji lub osób prywatnych. Komentarze są własnością ich autorów.

Przebudowa serwisu wykonana została zgodnie z założeniami projektu pn.:
"Mały urząd - wysoka jakość i zaufanie społeczne", realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet V Dobre rządzenie - Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Powered by Joomla 1.7 Templates