Dostęp do informacji publicznej

Utworzono: niedziela, 27, listopad 2011


Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje  ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Zgodnie z ustawą udostępnieniu podlega każda informacja o sprawach publicznych, z wyjątkiem informacji niejawnych (art. 5 ust. 1). Prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu.

Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie można żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art. 2).

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Raba Wyżna

Email Drukuj

Ogłoszenia i Informacje

Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego

w sprawie wydania zgody na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 364065K w Rokicinach Podhalańskich.

Więcej…

Stowarzyszenie Oświatowe ECHO zaprasza

Stowarzyszenie Oświatowe ECHO, GOK w Rabie Wyżnej, Świetlica „Emaus” dzieci i młodzież zapraszają na uroczystość zakończenia I etapu realizacji programu zajęć świetlicowych

Więcej…

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora SPGZOZ

Działając na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

Więcej…

Obwieszczenie Wójta Gminy z 10.06.2015

O wydaniu postanowienia dot. braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Więcej…

Fundusz stypendialny Natalii Partyki

Fundusz Stypendialny Natalii Partyki zawiązał partnerstwo z siecią Biedronka, dzięki czemu uruchomiony został program stypendialny dla młodych zdolnych sportowców borykających się z trudnościami w rozwoju kariery. Jest to jeden z niewielu programów tego typu w Polsce.

Więcej…

Wiadomości gminne

Szczepienia ochronne lisów

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 24 kwietnia do 3 maja 2015 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Więcej…

Koło Związku Dużych Rodzin 3+

Z dniem 5 grudnia 2014 roku na terenie gminy Raba Wyżna zawiązane zostało Koło Związku Dużych Rodzin 3+. 

Więcej…

W Wielki Piątek Urząd Gminy będzie nieczynny

Uprzejmie informujemy, że w dniu 03 kwietnia 2015, tj. Wielki Piątek  Urząd Gminy będzie nieczynny.

Więcej…

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

 

 

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647

Prawa autorskie UG Raba Wyżna (2011). Kopiowanie, powielanie bez zgody zabronione.
Zamieszczone na stronie znaki towarowe i loga graficzne są własnością odpowiednich firm, instytucji lub osób prywatnych. Komentarze są własnością ich autorów.

Przebudowa serwisu wykonana została zgodnie z założeniami projektu pn.:
"Mały urząd - wysoka jakość i zaufanie społeczne", realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet V Dobre rządzenie - Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Powered by Joomla 1.7 Templates