Samorząd lokalny

Zebranie wiejskie

W najbliższą niedzielę 21 września odbędą się zebrania wiejskie.

Czytaj więcej: Zebranie wiejskie

Wyłożenie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu

Od dnia 15 września 2014 r. w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej na okres 60 dni zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasów stanowiących własność osób fizycznych.

Czytaj więcej: Wyłożenie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu

XXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Raba Wyżna było głównym tematem sesji w dniu 25 października.

Czytaj więcej: XXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy

XXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy

Po wakacyjnej przerwie na dzień 30 sierpnia zwołana została sesja Rady Gminy.

Czytaj więcej: XXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy

XIX zwyczajna sesja Rady Gminy

Podczas dzisiejszej sesji Rady Gminy Raba Wyżna

Czytaj więcej: XIX zwyczajna sesja Rady Gminy

Samorząd lokalny

Samorząd lokalny jest organizacją mieszkańców gminy Raba Wyżna, mających wspólne interesy i potrzeby publiczne. Jest to forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i decydują o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z potrzeb mieszkańców gminy.

Czytaj więcej: Samorząd lokalny

Najczęściej zadawane pytania

W tej zakładce będą ukazywały się odpowiedzi na częste zapytania.

Dostęp do informacji publicznej

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje  ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Zgodnie z ustawą udostępnieniu podlega każda informacja o sprawach publicznych, z wyjątkiem informacji niejawnych (art. 5 ust. 1). Prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu.

Czytaj więcej: Dostęp do informacji publicznej

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne to sposób uzyskiwania przez samorząd lokalny opinii i propozycji  mieszkańców na temat strategii rozwoju gminy jak również dyskusja nad planami inwestycyjnymi oraz przedsięwzięciami, które będą miały wpływ na życie mieszkańców gminy.


Sołectwa

Sołectwa w Gminie Raba Wyżna:

Struktura

Struktura Urzędu Gminy

Władze gminy

PONIŻSZA INFORMACJA POCHODZI Z BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

Twoja przeglądarka nie obsługuje ramek. Przepraszamy.

Twoja przeglądarka nie obsługuje ramek. Przepraszamy.

Ogłoszenia i Informacje

Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego

w sprawie wydania zgody na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 364065K w Rokicinach Podhalańskich.

Więcej…

Stowarzyszenie Oświatowe ECHO zaprasza

Stowarzyszenie Oświatowe ECHO, GOK w Rabie Wyżnej, Świetlica „Emaus” dzieci i młodzież zapraszają na uroczystość zakończenia I etapu realizacji programu zajęć świetlicowych

Więcej…

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora SPGZOZ

Działając na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

Więcej…

Obwieszczenie Wójta Gminy z 10.06.2015

O wydaniu postanowienia dot. braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Więcej…

Fundusz stypendialny Natalii Partyki

Fundusz Stypendialny Natalii Partyki zawiązał partnerstwo z siecią Biedronka, dzięki czemu uruchomiony został program stypendialny dla młodych zdolnych sportowców borykających się z trudnościami w rozwoju kariery. Jest to jeden z niewielu programów tego typu w Polsce.

Więcej…

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

 

 

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647

Prawa autorskie UG Raba Wyżna (2011). Kopiowanie, powielanie bez zgody zabronione.
Zamieszczone na stronie znaki towarowe i loga graficzne są własnością odpowiednich firm, instytucji lub osób prywatnych. Komentarze są własnością ich autorów.

Przebudowa serwisu wykonana została zgodnie z założeniami projektu pn.:
"Mały urząd - wysoka jakość i zaufanie społeczne", realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet V Dobre rządzenie - Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Powered by Joomla 1.7 Templates