Artykuły

Zdrowie i opieka społeczna

Utworzono: czwartek, 29, grudzień 2011


Na terenie gminy działają trzy placówki ochrony zdrowia:

  • Samodzielny Publiczny Wiejski Ośrodek Zdrowia w Rabie Wyżnej tel: (18)2671013
  • Samodzielny Publiczny Wiejski Ośrodek Zdrowia w Skawie tel: (18)2686022
  • Samodzielny Publiczny Wiejski Ośrodek Zdrowia w Sieniawie tel: (18)2775703

 

Telefony lekarzy:

  • Lek. Maciej Kozal 601 866853
  • Lek. Ewa Nawara 604 579043
  • Lek. Zdzisław Smoleń 601 890307
  • Lek. Robert Skrzypczak 502 701400

 

W Gminie działa także Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, którego wspiera on osoby i rodziny w zakresie zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

W zakres zadań ośrodka wchodzą: przyznawanie i wypłacanie świadczeń z pomocy społecznej, praca socjalna, prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej, analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych oraz rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Email Drukuj

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

 

 

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647

Prawa autorskie UG Raba Wyżna (2011). Kopiowanie, powielanie bez zgody zabronione.
Zamieszczone na stronie znaki towarowe i loga graficzne są własnością odpowiednich firm, instytucji lub osób prywatnych. Komentarze są własnością ich autorów.

Przebudowa serwisu wykonana została zgodnie z założeniami projektu pn.:
"Mały urząd - wysoka jakość i zaufanie społeczne", realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet V Dobre rządzenie - Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Powered by Joomla 1.7 Templates